Novac.ba | Homepage
Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?

Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?

0 Comments 🕔06.Dec 2013

Postoji nekoliko vrsta različitih tipova i načina obračuna kamatnih stopa na finansijskim tržištima. Takođe moguće je naći mnogo različitih definicija kamatnih stopa i njihovog obračuna. Nerijetko, i finansijski sturčnjaci budu zbunjeni kada se barata terminima koji su isti, a odnose se na različite stvari ili se odnose na različite stvari, a u stvari su sinonimi. Naime, često, u svakodnevnoj upotrebi pogrešno koristimo određene termine ili ih stavljamo u pogrešan kontekst. Jedan od takvih primjera je jedan tip kamatne stope – „efektivna kamatna stopa.

Efektivnu kamatnu stopu treba razlikovati od nominalne (obične) kamatne stope, pogotovo kada potpisujemo ugovor za kredit ili depozit sa bankom ili mikrokreditnom organizacijom. Naime, efektivna kamatna stopa pouzdanije objašnjava stvarne troškove za kredit pod određenim uslovima ili stvarni povrat koji se dobije na depozit. Najkraće rečeno, efektivna kamatna stopa je trošak za zajmoprimca ili povrat na depozit nakon što se svi troškovi i naknade vezane za kredit ili depozit uključe u kalkulaciju kamatne stope. Dakle, efektivne stope su zapravo važnije od nominalnih stopa koje nude banke jer efektivne kamatne stope omogućavaju klijentima da lako uporede troškove sličnih proizvoda ili usluga među bankama. Takođe, olakšavaju im da uporede troškove ili povrate na proizvode ili usluge koji imaju različite naknade i druge uslove. Ilustracije radi, efektivna kamatna stopa je pokazatelj koji će pravilno uporediti efektivne troškove na kredit koji ima nominalnu kamatnu stopu od 7% i nema naknada, sa kreditom koji ima nominalnu kamatnu stopu od 6,5% ali ima naknadu za obradu kredita od 200 KM i mjesečnu naknadu za vođenje kredita od 0,9 KM.

Faktori koji (ne) utiču na obračun efektivne kamatne stope

Uobračun efektivne kamatne stope uključuju se:

Nominalna kamatna stopa. – To je stopa koju banka navodi kao kamatnu stopu u ugovoru. Nominalnoj kamatnoj stopi banka daje najveći publicitet i klijenti najviše pažnje obraćaju upravo na tu stopu. Međutim, kada se uključe ostali troškovi vezani za kredit, efektivna kamatna stopa koju plaća klijent često je nešto većaod one koja je navedena kao nominalna kamatna stopa.
Vremenski raspored kamatnih plaćanja (frekfrencija kapitalisanja, isplata ili uplata). Što je učestalije „kapitalisanje“viša je efektivna kamatna stopa.Naime, efektivna kamatna stopa se obračunva po formuli:
– e=〖(1+i/n)〗^n-1
– Gdje je :
– e = efektivna kamatna stopa
– i = niminalna kamatna stopa
– n= broj kapitalisanja u godini

Na primjer:

troskovi

Troškovi i naknade koji se plaćaju za obradu i dobijanje kredita ili za oročavanje depozita;

Svi predvidivi budući troškovi, naknade i promjene u cijeni koji se moraju platiti u toku trajanja ugovora.

Najvažnije stavke koje nemaju uticaj na obračun efektivne kamatne su:

Troškovi koji nisu vezani za kredit ili depozit. Na primjer, pri dobijanju hipoteklarnog kredita klijenti moraju platiti naknadu za registraciju imovine. To je trošak za transakciju vezanu za imovinu s čim klijenti trebaju biti upoznati jer moraju imati novac za plaćanje ovih ostalih troškova vezanih za imovinu

Troškovi i cijene koji se ne mogu predvidjeti u trenutku kada se sklapa ugovor. Naime, u obračun efektivne kamatne stope se uzimaju u obzir samo oni troškovi koji se mogu predvidjeti u momentu pregovaranja. Ove okolnosti igraju značajnu ulogu za proivode poput kredita s promjenljivom kamatnom stopom kao i za kredite i depozite u stranoj valuti.

Krediti s promjenljivom kamatnom stopom

U slučajevima kredita ili depozita sa promjenljivom kamatnom stopom, klijentimase ističeefektivna kamatna stopu u momentu dogovaranja kreditnog ugovora. Međutim, u tom trenutnku se pretpostavlja da se kamatna stopa na kredit neće promijeniti tokom trajanja kredita. Ipak, klijent treba da shvati da banka ima pravo da promijeni stopu tokom trajanja kredita. Dakle, klijenti treba da imaju na umu da se kod kredita s promjenljivom kamatnom stopom efektivna kamatna stopa mijenja kada se promijeni nominalna kamatna stopa. Takođe, svaka promjena nominalne kamatne stope i njen uticaj na efektivnu kamatnu stopu će se saopštiti klijentu prije nego što na snagu stopi novi obračun efektivne kamatne stope.
Najčešće, banka u ugovor uključuje osnovicu koja će se koristiti za izmjenu stope i učestalost promjene mijenjanja stopu. Takođe, svaki put kada promijeni nominalnu kamatnu stopu, banka treba da izračuna novu efektivnu kamatnu stopu i da obavijesti klijente o novoj efektivnoj kamatnoj stopi.

Krediti u stranoj valuti

U slučaju kada se upoređuju krediti u različitim valutama ili su indeksirani za različite valute, klijenti teško mogu uporediti njihove efektivne kamatne stope.
Prije svega, promjene u nekim od deviznih kurseva mogu imati značajan uticaj na efektivnu kamatnu stopu. Najslikovitiji primjer za ovo je efektivna kamatna stopa na kredite u švajcarskim francima prije nekoliko godina. U trenutku potpisivanja kreditnog ugovora iznosila je nekoliko procenata, anekoliko godina iznosila je preko 20%.
Dalje, promjene u deviznim kursevima su svakodnevne pa je nerealno očekivati da banka unaprijed izračuna efektivnu kamatnu stopu i o tome obavijesti klijente kao što to može kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom.
Ove efekte je moguće (djelimično) ublažiti ako klijenti unaprijed traže prikaze i objašnjenja za različite promjene deviznog kursa.

Primjeri o razlikama u EKS-u

Prvi primjer: Kredit u iznosu od 10.000 KM se otplaćuje u 60 jednakih mjesečnih rata od 200,38 KM i nema drugih naknada i drugih plaćanja.Nominalna kamatna stopa u ovom primjeru iznosi, a efektivna kamatna stopa na ovaj kredit je 7,76%.
Drugi primjer: Pretpostavka je da su svi uslovi isti kao u prethodnom primjeru. Dakle, isti iznos kredita sa istom otplatom tokom 60 mjeseci, ali sa uključenim troškovima obrade kredita od 100 KM u trenutku potpisivanja ugovora. Kada se doda ovaj trošak, efektivna kamatna stopa na kredit kredit se povećava na 8,22%.
Treći primjer: Pretpostavka je da su svi uslovi isti kao u prethodnom primjeru s dodatnim troškovima za osiguranje koji iznose 250 KM. Plaćanja po ovom osnovu značajno povećavaju efektivnu kamatnu stopu. U praksi, ovakav iznos osiguranja jeste visok ali je iskorišten da prikaže koliki značaj naknade i troškovi mogu imati na efektivnu kamatnu stopu. U ovom primjeru, efektivna kamatna stopa je za 1,63% viša od efektivne kamatne stope na prvi kredit koji nema naknade.

Rezime

1. Bankarske agencije u BiH zahtijevaju da se efektivna kamatna stopa obračunava korištenjem metodologije koja je propisana svim bankama i mikrokreditnim ogranizacijama za sve kredite i depozitne ugovore.

2. Efektivna kamatna stopa treba da bude jasno naglašena u ugovoru i u planu otplate.

3. Klijenta treba da zna efektivnu kamatnuprije potpisivanja ugovora.

4. Stvarnaefektivna kamatna stopa treba da je vidljivo naznačena u svim poslovnicama banakakao i u promotivnim materijalima.

5. Ako se efektivna kamatna stopa promijeni iz bilo kog razloga, banka treba da obavijesti klijente o tome prije nego što novaefektivna kamatna stopa stupi na snagu.

 

Povezani članci

Nove odluke o zaduženjima FBiH na tržištu kapitala od 120 mil. KM

Nove odluke o zaduženjima FBiH na tržištu kapitala od 120 mil. KM 0

Federalna vlada danas je donijela odluke kojima odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisija obveznica i

Broj platnih kartica u BiH premašio dva miliona

Broj platnih kartica u BiH premašio dva miliona 0

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2015. godine usluge kartičnog poslovanja

MMF traži gašenje Banke Srpske!

MMF traži gašenje Banke Srpske! 0

BANJALUKA, Međunarodni monetarni fond (MMF) izričito je zatražio od Vlade Republike Srpske da otvori stečaj

Komentari