Novac.ba | Homepage

Tekstovi od Miloš Grujić

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS- Treći dio
11.04.2014

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS- Treći dio

Presude Ustavnog suda BiHRS Iz pozicije emitenta ovih obveznica – Republike Srpske ovakvo rješenje duga je jedino (bilo) moguće, imajući u vidu da Republika Srpska nema mogućnosti da iz budžeta

0
Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Drugi dio
09.04.2014

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Drugi dio

Nastavak teksta Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Prvi dio Cijena obveznice RSRS-O-A kretala se u rasponu od 71% do 75% preostale nominalne vrijednosti. Pri ovom rasponu cijena

2
Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Prvi dio
08.04.2014

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Prvi dio

Pravni osnov za emisiju obveznica RSRS Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992.

0
Stope doprinosa na bruto plate u Republici Srpskoj
08.12.2013

Stope doprinosa na bruto plate u Republici Srpskoj

Stupanjem na snagu Zakona o doprionosima („Sl. Glasnik RS“, broj 116/12) prestao je da važi Zakon o doprinosima („Sl. Glasnik RS“, broj 51/01, 96/03,12/8/06,120/08 i 1/11). Novim zakonom je došlo

0
Pravilo 72 – Broj godina da se udvostruči neki iznos uz određeni godišnji prinos
07.12.2013

Pravilo 72 – Broj godina da se udvostruči neki iznos uz određeni godišnji prinos

Većina ekonomista pri brzim i orjentacionim računicama koristi “Pravilo 72”. Ovo “pravilo” olakšava grubo izračunavanje: broja godina koje su potrebne da se udvostruči neki iznos uz određeni godišnji prinos ili

0