Novac.ba | Homepage

Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Obala Kulina Bana 9a
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 497 555 | Fax: +387 33 497 589
Call centar
Email info@intesasanpaolobanka.ba
Website http://www.intesasanpaolobanka.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1972.
Kapital:
Direktor: Almir Krkalić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: UPBKBA22