Novac.ba | Homepage

NLB Banka d.d. Tuzla

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Maršala Tita 34 75 000 Tuzla
Sjedište Tuzla
Kontakt Tel: +387 35 259 259 | Fax: +387 35 302 802
Call centar
Email info@nlb.ba
Website http://www.nlb.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1966.
Kapital:
Direktor: Almir Šahinpašić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: TBTUBA22