Novac.ba | Homepage

ProCredit Bank

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Franca Lehara bb 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 250 950 | Fax: +387 33 250 971
Call centar
Email info@procreditbank.ba
Website http://www.procreditbank.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Edin Hrnjica
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: MEBBBA22