Novac.ba | Homepage

Sberbank BH d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Fra Anđela Zvizdovića 1 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 294 700 | Fax: +387 33 263 832
Call centar
Email info@sberbank.ba
Website http://www.sberbank.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2012.
Kapital:
Direktor: Edin Karabeg
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: SABRBA22