Novac.ba | Homepage

Sparkasse Bank d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 280 300 | Fax: +387 33 280 230
Call centar
Email info@sparkasse.ba
Website http://www.sparkasse.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Sanel Kusturica
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: ABSBBA22