Novac.ba | Homepage

UniCredit Bank d.d. Mostar

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Kardinala Stepinca b.b.
Sjedište Mostar
Kontakt Tel: +387 36 312 112 | Fax: +387 36 356 227
Call centar
Email info@unicreditgroup.ba
Website http://www.unicreditbank.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2008.
Kapital:
Direktor: Ivan Vlaho
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: UNCRBA22