Novac.ba | Homepage

Union banka d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Dubrovačka 6
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 561 000 | Fax: +387 33 219 201
Call centar
Email info@unionbank.ba
Website http://www.unionbank.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1955.
Kapital:
Direktor: Senad Redžić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: UBKSBA22
Štednja u ponudi
Računi u ponudi