Novac.ba | Homepage

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Aleja Svetog Save 13 78 000 Banja Luka
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 336 500 | Fax: +387 51 336 518
Call centar
Email info@hypo-alpe-adria.rs.ba
Website http://www.hypo-alpe-adria.rs.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2002.
Kapital:
Direktor: Goran Babić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: HAABBA2B