Novac.ba | Homepage

Komercijalna banka AD

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Veselina Masleše 6 78 000 Banja Luka
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 244 700 | Fax: +387 51 244 777
Call centar
Email office@kombank-bl.com
Website http://www.kombank-bl.com
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2006.
Kapital:
Direktor: Srđan Šuput
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: KOBBBA22