Novac.ba | Homepage

MF banka a.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Vase Pelagića 22, 78 000 Banja Luka
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 221 400 | Fax: +387 51 232 091
Call centar
Email office@mfbanka.com
Website http://www.mfbanka.com
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2007.
Kapital:
Direktor: Srećko Bogunović
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: MFBLBA22