Novac.ba | Homepage

NLB Razvojna banka

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Milana Tepića 4 78 000 Banja Luka
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 245 502 | Fax: +387 51 221 623
Call centar
Email helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
Website http://www.nlbrazvojnabanka.com/
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Radovan Bajić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: RAZBBA22