Novac.ba | Homepage

Nova banka ad

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Kralja Alfonsa XIII 37a
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 333 350 | Fax: +387 51 217 256
Call centar
Email office@novabanka.com
Website http://www.novabanka.com
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1999.
Kapital:
Direktor: Milan Radović
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: NOBIBA22