Novac.ba | Homepage

BOR banka dd

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Obala Kulina Bana 18 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 278 520 | Fax: +387 33 278 550
Call centar 033278520
Email info@borbanka.ba
Website http://www.borbanka.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1995.
Kapital:
Direktor: Hamid Pršeš
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: BOIRBA22