Novac.ba | Homepage

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Kneza Branimira 2b 88 000 Mostar
Sjedište Mostar
Kontakt Tel: +387 36 444 200 | Fax: +387 36 444 235
Call centar
Email bank.bih@hypo-alpe-adria.com
Website http://www.hypo-alpe-adria.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Alexander Picker
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: HAABBA22