Novac.ba | Homepage

Bosna bank international d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Trg djece Sarajeva bb 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 275 177 | Fax: +387 33 275 178
Call centar
Email info@bbi.ba
Website http://www.bbi.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2000.
Kapital:
Direktor: Amer Bukvić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: BBIBBA22