Novac.ba | Homepage

Investiciono-komercijalna banka d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Trg BiH 1 72 000 Zenica
Sjedište Zenica
Kontakt Tel: +387 32 448 448 | Fax: +387 32 448 501
Call centar
Email ikbzenica@ikbze.com.ba
Website http://www.ikbze.com.ba/
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1957.
Kapital:
Direktor: Suvad Ibranović
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: IKBZBA2
Štednja u ponudi
Računi u ponudi