Novac.ba | Homepage

Komercijalno-investiciona banka d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Ibrahima Mržljaka 3 77 000 Velika Kladuša
Sjedište Velika Kladuša
Kontakt Tel: +387 37 771 253 | Fax: +387 37 772 416
Call centar
Email kibbanka@bih.net.ba
Website http://www.kib-banka.com.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1998.
Kapital:
Direktor: Hasan Porčić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: KINBBA22
Štednja u ponudi
Računi u ponudi