Novac.ba | Homepage

Moja Banka dd

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Trg međunarodnog prijateljstva 25 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 586 870 | Fax: +387 33 586 880
Call centar
Email info@moja-banka.ba
Website http://www.moja-banka.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2006.
Kapital:
Direktor: Mirza Hurem
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: FMBABA22