Novac.ba | Homepage

Privredna banka Sarajevo

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Alipašina 6 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 277 700 | Fax: +387 33 226 619
Call centar
Email info@pbs.ba
Website http://www.pbs.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1962.
Kapital:
Direktor: Adnan Bogunić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: PBSCBA22