Novac.ba | Homepage

Razvojna banka Federacije BiH

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Igmanska 1 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 277 900 | Fax: +387 33 611 232
Call centar
Email info@rbfbih.ba
Website http://www.rbfbih.ba/
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2008.
Kapital:
Direktor: Ramiz Džaferović
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: IBBHBA22
Krediti u ponudi
Štednja u ponudi
Računi u ponudi
Kartice u ponudi