Novac.ba | Homepage

Vakufska banka d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Maršala Tita 13
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 280 100 | Fax: +387 33 226 381
Call centar
Email vakufska@vakuba.ba
Website http://www.vakuba.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 1992.
Kapital:
Direktor: Amir Rizvanović
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: VAKUBA22