Novac.ba | Homepage

ZiraatBank BH d.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Dženetića Čikma 2, 71 000 Sarajevo
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 252 243 | Fax: +387 33 252 244
Call centar
Email info@ziraatbosnia.com
Website http://www.ziraatbosnia.com
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Ali Riza Akbaş
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: TZBBBA22