Novac.ba | Homepage

Pavlović International Bank a.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Karađorđeva br.1 76 300 Bijeljina
Sjedište Bijeljina
Kontakt Tel: +387 55 232 300 | Fax: +387 55 232 301
Call centar
Email office@pavlovic-banka.com
Website http://www.pavlovic-banka.com
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Aleksandar Kesić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: PAVLBA22