Novac.ba | Homepage

Sberbank a.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa Jevrejska ulica 71 78 000 Banja Luka
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 241 100 | Fax: +387 51 213 391
Call centar
Email info@sberbankbl.ba
Website http://www.volksbank-bl.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana: 2012.
Kapital:
Direktor: Aleksandar Kesić
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: