Novac.ba | Homepage

Unicredit Bank a.d.

Usluge kreditiranja

Krediti
Usluge štednje
Štednja
Pravna i fizička lica
Računi
Kartično poslovanje
Kartice
Adresa M. Bursać 7 78 000 Banja Luka
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 243 200 | Fax: +387 51 212 830
Call centar
Email info-bl@unicreditgroup.ba
Website http://www.unicreditbank-bl.ba
Bankomati Lokacija bankomata
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovana:
Kapital:
Direktor: Dalibor Ćubela
Aktiva:
Vlasništvo:
SWIFT: BLBABA22