Novac.ba | Homepage

Banke u Bosni i Hercegovini

Adresa: Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 755 010 Fax: +387 33 213 851
Email: info.rbbh@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
Adresa: Obala Kulina Bana 9a
Telefon: +387 33 497 555 Fax: +387 33 497 589
Email: info@intesasanpaolobanka.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Maršala Tita 34 75 000 Tuzla
Telefon: +387 35 259 259 Fax: +387 35 302 802
Email: info@nlb.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Franca Lehara bb 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 250 950 Fax: +387 33 250 971
Email: info@procreditbank.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 294 700 Fax: +387 33 263 832
Email: info@sberbank.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Telefon: +387 33 280 300 Fax: +387 33 280 230
Email: info@sparkasse.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Kardinala Stepinca b.b.
Telefon: +387 36 312 112 Fax: +387 36 356 227
Email: info@unicreditgroup.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Dubrovačka 6
Telefon: +387 33 561 000 Fax: +387 33 219 201
Email: info@unionbank.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Aleja Svetog Save 13 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 336 500 Fax: +387 51 336 518
Email: info@hypo-alpe-adria.rs.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Veselina Masleše 6 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 244 700 Fax: +387 51 244 777
Email: office@kombank-bl.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Vase Pelagića 22, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 221 400 Fax: +387 51 232 091
Email: office@mfbanka.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Milana Tepića 4 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 245 502 Fax: +387 51 221 623
Email: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Kralja Alfonsa XIII 37a
Telefon: +387 51 333 350 Fax: +387 51 217 256
Email: office@novabanka.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Obala Kulina Bana 18 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 278 520 Fax: +387 33 278 550
Email: info@borbanka.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Kneza Branimira 2b 88 000 Mostar
Telefon: +387 36 444 200 Fax: +387 36 444 235
Email: bank.bih@hypo-alpe-adria.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Trg djece Sarajeva bb 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 275 177 Fax: +387 33 275 178
Email: info@bbi.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Trg BiH 1 72 000 Zenica
Telefon: +387 32 448 448 Fax: +387 32 448 501
Email: ikbzenica@ikbze.com.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Ibrahima Mržljaka 3 77 000 Velika Kladuša
Telefon: +387 37 771 253 Fax: +387 37 772 416
Email: kibbanka@bih.net.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 25 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 586 870 Fax: +387 33 586 880
Email: info@moja-banka.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Alipašina 6 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 277 700 Fax: +387 33 226 619
Email: info@pbs.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Igmanska 1 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 277 900 Fax: +387 33 611 232
Email: info@rbfbih.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Maršala Tita 13
Telefon: +387 33 280 100 Fax: +387 33 226 381
Email: vakufska@vakuba.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Dženetića Čikma 2, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 252 243 Fax: +387 33 252 244
Email: info@ziraatbosnia.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Karađorđeva br.1 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 55 232 300 Fax: +387 55 232 301
Email: office@pavlovic-banka.com
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: Jevrejska ulica 71 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 241 100 Fax: +387 51 213 391
Email: info@sberbankbl.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata
Adresa: M. Bursać 7 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 243 200 Fax: +387 51 212 830
Email: info-bl@unicreditgroup.ba
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Bankomati: Lokacija bankomata