Novac.ba | Homepage

Category "Biznis"

Besplatno kreditno savjetovanje prezaduženim građanima

Besplatno kreditno savjetovanje prezaduženim građanima

U periodu od 12. i 13. decembra održan je na Jahorini dvodnevni seminar „Pružanje usluga besplatnog finansijskog savjetovanja za prezadužene građane”, koji je ujedno bio treći ovogodišnji seminar ove vrste.

0
Stope doprinosa na bruto plate u Republici Srpskoj

Stope doprinosa na bruto plate u Republici Srpskoj

Stupanjem na snagu Zakona o doprionosima („Sl. Glasnik RS“, broj 116/12) prestao je da važi Zakon o doprinosima („Sl. Glasnik RS“, broj 51/01, 96/03,12/8/06,120/08 i 1/11). Novim zakonom je došlo

0
Pravilo 72 – Broj godina da se udvostruči neki iznos uz određeni godišnji prinos

Pravilo 72 – Broj godina da se udvostruči neki iznos uz određeni godišnji prinos

Većina ekonomista pri brzim i orjentacionim računicama koristi “Pravilo 72”. Ovo “pravilo” olakšava grubo izračunavanje: broja godina koje su potrebne da se udvostruči neki iznos uz određeni godišnji prinos ili

0
Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?

Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?

Postoji nekoliko vrsta različitih tipova i načina obračuna kamatnih stopa na finansijskim tržištima. Takođe moguće je naći mnogo različitih definicija kamatnih stopa i njihovog obračuna. Nerijetko, i finansijski sturčnjaci budu

0
8 najplaćenijih poslova na svijetu

8 najplaćenijih poslova na svijetu

Ako niste zadovoljni svojom profesijom ili primanjima- nikada nije kasno. Saznajte koje su to najisplativiji poslovi na svijetu

0