Novac.ba | Homepage

Category "Osiguranja"

UNIQUA osiguranje: Pomoć na cesti u 41 državi u Evropi

UNIQUA osiguranje: Pomoć na cesti u 41 državi u Evropi

Ovim potezom druga najveća osiguravajuća kuća u BiH, s više od 380.000 osiguranika, obilježava odlične rezultate poslovanja i zadovoljstvo svojih klijenata. 

0
Skupština dioničara Sarajevo-osiguranja: Isplatili 30,1 miliona KM šteta

Skupština dioničara Sarajevo-osiguranja: Isplatili 30,1 miliona KM šteta

Sarajevo-osiguranje je ostvarilo 64,7 miliona KM premije osiguranja i 1,3 miliona KM dobiti, navodi se u izvještaju o poslovanju za 2013 godinu koji je na sjednici održanoj 31.03.2014. godine usvojila

0
Kontinuirani rast životnih osiguranja

Kontinuirani rast životnih osiguranja

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini u 2013. godini bilježi rast premijskog prihoda i kod neživotnih i životnih osiguranja.

0
Agencija nije inspektorat za kontrolu polisa

Agencija nije inspektorat za kontrolu polisa

Izvor: http://svijetosiguranja.hr/bih/clanak/2014/2/agencija-nije-inspektorat-za-kontrolu-polisa,380,12518.html Generalno smo zadovoljni poštovanjem zakonskih i podzakonskih propisa u osiguranju i postupanjem društava u slučaju izricanja korektivnih mjera nadzora, a što se prije svega ogleda kroz činjenicu da sva

0
Polisu ima tek svaki 20. stanovnik RS

Polisu ima tek svaki 20. stanovnik RS

BANJALUKA – Sve više građana u RS se iz godine u godinu odlučuje da otvori polisu životnog osiguranja, koja u velikom broju slučajeva predstavlja i štednju za starost. Međutim, poredeći

0