Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture Intesa Sanpaolo Banka d.d. banke

Adresa: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 497 512 Fax:
Adresa: Obala Kulina Bana 9 a, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 497 524 Fax:
Adresa: Maršala Tita 56, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 261 510 Fax:
Adresa: Alipašina 1, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 276 780 Fax:
Adresa: Nurije Pozderca 6, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-18:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 777 050 Fax:
Adresa: Jošanička 84, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 476 130 Fax:
Adresa: Gradačačka bb, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 720 711 Fax:
Adresa: Zmaja od Bosne 74, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 725 030 Fax:
Adresa: Merhemića trg br. 1, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 9:00-17:00 (Ne radi)
Telefon: +387 33 561 640 Fax:
Adresa: Rustempašina 23, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 33 774 900 Fax:
Adresa: Londža 81, Zenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:00 (8:00-13:00 )
Telefon: +387 32 449 771 Fax:
Adresa: Londža 81, Zenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 32 449 780 Fax:
Adresa: Maršala Tita bb, Zenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 32 209 530 Fax:
Adresa: Sultan Ahmedova br.82, Bugojno
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 30 259 510 Fax:
Adresa: Ulica prva bb, Žepče
Radno vrijeme (subotom): 9:00-13:00 (Ne radi)
Telefon: +387 32 880 341 Fax:
Adresa: Titova bb, Jelah
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 32 665 230 Fax:
Adresa: Bosanska 129, Travnik
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 30 510 681 Fax:
Adresa: Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 30 790 704 Fax:
Adresa: Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb, Jajce
Radno vrijeme (subotom): 9:00-13:00 (Ne radi)
Telefon: +387 30 658 728 Fax:
Adresa: TC FiS, Vitez
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:00 (8:00-14:00)
Telefon: +387 30 718 670 Fax:
Adresa: Josipa bana Jelačića bb, Kiseljak
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 30 877 640 Fax:
Adresa: Alije Izetbegovića GS, Kakanj
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 32 771 890 Fax:
Adresa: Bosanska bb, Breza
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 30 786 150 Fax:
Adresa: Alije Izetbegovića 1, Visoko
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 32 731 870 Fax:
Adresa: Univerzitetska bb, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:30 (8:00-13:00)
Telefon: +387 35 321 401 Fax:
Adresa: Maršala Tita-AVAZ, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 35 304 800 Fax:
Adresa: Univerzitetska bb, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:30 (8:00-13:00)
Telefon: +387 35 321 410 Fax:
Adresa: Alije Izetbegovića bb, Živinice
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 35 743 150 Fax:
Adresa: Fridriha Foglera 6, Gračanica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 35 700 080 Fax:
Adresa: H.K.Gradaščevića bb, Gradačac
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 35 822 730 Fax:
Adresa: 21. Srebreničke brigade bb, Srebrenik
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 35 647 280 Fax:
Adresa: Titova bb, Odžak
Radno vrijeme (subotom): 8:00-12:00 (Ne radi)
Telefon: +387 31 762 118 Fax:
Adresa: Bulevar Mira 8, Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00-18:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 49 234 780 Fax:
Adresa: Gavrila Principa  4, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 55 224 261 Fax:
Adresa: Kardinala Stepinca 2, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:00 (8:00-13:00 )
Telefon: +387 36 334 432 Fax:
Adresa: Alekse Šantića 2, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 36 501 615 Fax:
Adresa: Kralja Tomislava 61, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 36 333 644 Fax:
Adresa: Kardinala Stepinca 2, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 36 334 431 Fax:
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb, Čapljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 36 808 673 Fax:
Adresa: Dr. Ante Starčevića 128, Široki Brijeg
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 39 700 312 Fax:
Adresa: Fra Grge Martića bb, Posušje
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 39 685 188 Fax:
Adresa: Gabrijela Jurkića bb, Livno
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 34 208 600 Fax:
Adresa: Mijata Tomića bb, Tomislavgrad
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 34 358 004 Fax:
Adresa: Splitska bb, Kupres
Radno vrijeme (subotom): 8:00-12:00 (Ne radi)
Telefon: +387 34 274 540 Fax:
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb, Glamoč
Radno vrijeme (subotom): 9:00-13:00 (Ne radi)
Telefon: +387 34 273 090 Fax:
Adresa: Kralja Tomislava 15, Drvar
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 34 818 001 Fax:
Adresa: Zrinsko-Frankopanska bb, Ljubuški
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:30 (Ne radi)
Telefon: +387 39 835 775 Fax:
Adresa: Milana Radmana 10, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (9:00-13:00)
Telefon: +387 51 348 022 Fax:
Adresa: Kralja Petra i Oslobodioca bb, Prijedor
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 52 241 710 Fax:
Adresa: Jevrejska bb, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-18:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 233 640 Fax:
Adresa: Milana Radmana 10, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 348 030 Fax: