Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture Sparkasse Bank d.d. banke

Adresa: Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:30 (9:00 - 13:30)
Telefon: +387 33 722 400 Fax:
Adresa: Ferhadija 23, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:30 (9:00 - 13:30)
Telefon: +387 33 580 910 Fax:
Adresa: Maršala Tita br. 15, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:30 (Ne radi)
Telefon: +387 33 722 431 Fax:
Adresa: Bulev. Meše Selimovića br. 97, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:30 (Ne radi)
Telefon: +387 33 769 690 Fax:
Adresa: Jošanička bb, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:30 (9:00 - 13:30)
Telefon: +387 33 424 070 Fax:
Adresa: Dobrinjske bolnice br. 11, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:30 (9:00 - 13:30)
Telefon: +387 33 788 460 Fax:
Adresa: Malta br.1, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:30 (Ne radi)
Telefon: +387 33 718 335 Fax:
Adresa: Samira Ćatovića Kobre br. 2 , Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:30 (9:00 - 13:30)
Telefon: +387 33 764 925 Fax:
Adresa: Alije Hodžića br. 3, Goražde
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:30 (Ne radi)
Telefon: +387 38 241 090 Fax:
Adresa: Hasana Kjafije Pruščaka bb, Bihać
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:30 (9:00 - 11:30)
Telefon: +387 37 229 056 Fax:
Adresa: V Korpusa br. 1, Bihać
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 37 229 055 Fax:
Adresa: Trg šehida bb, Bosanski Petrovac
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 37 883 166 Fax:
Adresa: Trg zlatnih ljiljana bb, Cazin
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 37 510 045 Fax:
Adresa: Trg A. M. Brene bb, Velika Kladuša
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:30 (9:00 - 11:30)
Telefon: +387 37 775 035 Fax:
Adresa: Mahala br. 2, Sanski Most
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:30)
Telefon: +387 37 688 583 Fax:
Adresa: Branilaca BiH bb, Ključ
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 37 660 148 Fax:
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br. 2, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:30 (9:00 - 13:00)
Telefon: +387 35 300 750 Fax:
Adresa: Turalibegova 15 a, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:30 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 305-601 Fax:
Adresa: Ismeta Mujezinovića bb, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 300 767 Fax:
Adresa: Fridriha Foglera br. 8, Gračanica
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 700 171 Fax:
Adresa: Tuzlanskog odreda blok 1, Živinice
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 740 900 Fax:
Adresa: Husein kap. Gradaščevića bb, Gradačac
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 821 505 Fax:
Adresa: Septembarska bb, Lukavac
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 550 140 Fax:
Adresa: Alije Izetbegovića bb-Tržni centar, Čelić
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 35 668 091 Fax:
Adresa: Bulevar mira br. 30, Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:30 (9:00 - 11:30)
Telefon: +387 49 235 453 Fax:
Adresa: Maršala Tita br. 9, Zenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:00 (9:00 - 12:30)
Telefon: +387 32 449 220 Fax:
Adresa: Aska Borića br. 23, Zenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 13:00)
Telefon: +387 32 449 232 Fax:
Adresa: Stjepana Tomaševića bb, Žepče
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 32 888 240 Fax:
Adresa: Alije Izetbegovića bb, Kakanj
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 32 552 950 Fax:
Adresa: Trg Alije Izetbegovića bb, Tešanj
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:30 (8:00 - 13:30)
Telefon: +387 32 665 130 Fax:
Adresa: Viteška bb, Maglaj
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:30 (9:00 - 13:00)
Telefon: +387 32 609 320 Fax:
Adresa: Titova Ulica bb Jelah , Jelah
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:30 (9:00 - 13:00)
Telefon: +387 32 667 710 Fax:
Adresa: Bosanska br. 121, Travnik
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:30 (Ne radi)
Telefon: +387 30 519 451 Fax:
Adresa: Trg Zlatnih ljiljana br. 3, Bugojno
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 30 270 410 Fax:
Adresa: Husnije Repca bb, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:00 (9:00 - 12:30)
Telefon: +387 36 501 800 Fax:
Adresa: Željeznička bb, Konjic
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 36 734 120 Fax:
Adresa: Putnikova bb, Jablanica
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 36 750 570 Fax:
Adresa: Kralja Tvrtka br. 12, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:30 (9:00 - 11:30)
Telefon: +387 36 333 450 Fax:
Adresa: Trg Kralja Tomislava br. 26, Čapljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 36 810 612 Fax:
Adresa: Trg Ante Starčevića br. 6, Široki Brijeg
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 39 700 031 Fax:
Adresa: Alije Izetbegovića br. 16, Visoko
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:30 (9:00 - 12.00)
Telefon: +387 32 730 350 Fax:
Adresa: Bosanska 99, Fojnica
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 30 544 131 Fax:
Adresa: Aleja Svetog Save br. 7, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:00 (9:00 - 13:00)
Telefon: +387 51 340 015 Fax:
Adresa: Nemanjina 64, Doboj
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 17:00 (Ne radi)
Telefon: +387 53 205 530 Fax:
Adresa: Svetosavska bb, Prijedor
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 52 242 150 Fax:
Adresa: Dositeja Obradovića bb, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (9:00 - 12:00)
Telefon: +387 55 220 872 Fax: