Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture Komercijalna banka AD banke

Adresa: Veselina Masleše 6, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 19:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 51 244 700 Fax:
Adresa: Patrijarha Pavla 3, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 55 224 380 Fax:
Adresa: Uzunovića 15, Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 49 234 800 Fax:
Adresa: Vidovdanska bb, Gradiška
Radno vrijeme (subotom): 7:30 - 15:30 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 51 825 580 Fax:
Adresa: Svetog Save 11, Mrkonjić Grad
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:30 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 50 221 350 Fax:
Adresa: Milana Simovića bb, Pale
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 57 200 280 Fax:
Adresa: Zanatska bb, Prijedor
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:30 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 52 242 550 Fax:
Adresa: Vladimira Valtera Perića 10, Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 33 276 400 Fax:
Adresa: Dušanova 21, Trebinje
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:30 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 59 273 670 Fax:
Adresa: Stupine b-2, Tuzla
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 35 319 960 Fax:
Adresa: Svetog Save bb, Zvornik
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 56 232 170 Fax:
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 15a, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:30 - 15:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 51 232 510 Fax:
Adresa: Nemanjina bb, Laktaši
Radno vrijeme (subotom): 7:30 - 14:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 51 535 850 Fax:
Adresa: Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, Mrkonjić Grad
Radno vrijeme (subotom): 7:45 - 14:45 (Ne radi)
Telefon: Fax:
Adresa: Nova Topola bb, Nova Topola
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 14:30 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 51 890 060 Fax:
Adresa: Svetosavska bb, Vlasenica
Radno vrijeme (subotom): 7:30 - 14:30 (8:00 - 10:00)
Telefon: +387 56 710 830 Fax:
Adresa: Put Srpskih branilaca 31, Zalužani
Radno vrijeme (subotom): 7:30 - 14:00 (8:00 - 12:30)
Telefon: +387 51 386 478 Fax: