Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture MF banka a.d. banke

Adresa: Vase Pelagića 22, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 19:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 51 240 300 Fax:
Adresa: Save Kovačevića 23, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 51 250 700 Fax:
Adresa: Majke Jugovića 6, Laktaši
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 51 535 430 Fax:
Adresa: Kozarskih brigada bb, Gradiška
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 51 815 007 Fax:
Adresa: Milovana Bjeloševića Belog bb, Derventa
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 53 312 040 Fax:
Adresa: Uzunovića 13, Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 49 234 862 Fax:
Adresa: Cara Uroša 6, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 55 220 721 Fax:
Adresa: Kralja Tvrtka 1, Doboj
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 53 206 260 Fax:
Adresa: Vojvode Radomira Putnika br 38, Istočno Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 57 320 171 Fax:
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb, Prijedor
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 52 241 130 Fax:
Adresa: Svetog Save bb SPO Tri česme, Zvornik
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 56 231 601 Fax:
Adresa: Miloša Obilića bb, Novi Grad
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 52 721 140 Fax:
Adresa: Karađorđeva bb, Teslić
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 53 410 611 Fax:
Adresa: Trg Srpskih Boraca BB, Prnjavor
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 51 641 112 Fax:
Adresa: Milana Simovića bb, Pale
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 57 203 010 Fax: