Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture Pavlović International Bank a.d. banke

Adresa: Karađorđeva br.1, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 19:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 55 232 300 Fax:
Adresa: Cara Dušana br.32, Lopare
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 55 650 277 Fax:
Adresa: Draže Mihajlovića bb, Ugljevik
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 55 771 195 Fax:
Adresa: Pavlovića put bb, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 55 231 148 Fax:
Adresa: , Janja
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 55 544 455 Fax:
Adresa: , Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 55 240 179 Fax:
Adresa: , Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 55 224 800 Fax:
Adresa: , Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 55 204 728 Fax:
Adresa: , Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 55 350 433 Fax:
Adresa: Svetog Save br.1, Doboj
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 19:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 209 600 Fax:
Adresa: Milovana Bjeloševića Belog bb, Derventa
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 333 007 Fax:
Adresa: Živojina Mišića br.1, Brod
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 612 246 Fax:
Adresa: Cara Lazara br. 10, Modriča
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 811 123 Fax:
Adresa: Karađorđeva br.6, Teslić
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 410 340 Fax:
Adresa: , Stanari
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 53 290 131 Fax:
Adresa: , Osječani
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 285 350 Fax:
Adresa: , Osinja
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 15:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 326 730 Fax:
Adresa: Kralja Aleksandra 58, Doboj
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 15:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 53 236 409 Fax:
Adresa: Bulevar Mira br.5, Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 49 234 000 Fax:
Adresa: Jovana Cvijića br.20, Šamac
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 12:00)
Telefon: +387 54 611 151 Fax:
Adresa: , Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 16:00)
Telefon: +387 49 234 310 Fax:
Adresa: , Pelagićevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 16:00)
Telefon: +387 54 815 060 Fax:
Adresa: , Obudovac
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 54 643 327 Fax:
Adresa: Svetog save Z-14 , Zvornik
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 13:00 (Ne radi)
Telefon: +387 56 213 035 Fax:
Adresa: , Milići
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 15:00 (Ne radi)
Telefon: +387 56 741 690 Fax:
Adresa: , Šekovići
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 15:00 (7:00 - 15:00)
Telefon: +387 56 653 239 Fax:
Adresa: , Han Pijesak
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 15:00 (7:00 - 15:00)
Telefon: +387 57 557 133 Fax:
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.74, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 51 229 412 Fax:
Adresa: , Laktaši
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 51 532 580 Fax:
Adresa: , Drinić
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 18:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 50 465 167 Fax:
Adresa: , Gradiška
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 51 826 540 Fax:
Adresa: Knjaza Miloša bb Lazarevo, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 7:00 - 19:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 51 305 545 Fax:
Adresa: Brace Pantić 2, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 51 217 706 Fax:
Adresa: , Istočno Sarajevo
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 57 318 546 Fax:
Adresa: , Trebinje
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (Ne radi)
Telefon: +387 59 224 647 Fax:
Adresa: , Rogatica
Radno vrijeme (subotom): 8:00 - 16:00 (8:00 - 13:00)
Telefon: +387 58 416 011 Fax: