Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture Sberbank a.d. banke

Adresa: Jevrejska ulica 71 , Banja Luka
Telefon: +387 51 241 100 Fax:
Adresa: Karađorđa Petrovića 17, Novi Grad
Telefon: +387 52 721 190 Fax:
Adresa: Jevrejska ulica 71, Banja Luka
Telefon: +387 51 241 100 Fax:
Adresa: Trg srpskih boraca 12, Prnjavor
Telefon: +387 51 641 204 Fax:
Adresa: Mome Vidovića 13, Srbac
Telefon: +387 51 740 734 Fax:
Adresa: Jevrejska ulica bb, Banja Luka
Telefon: +387 51 246 405 Fax:
Adresa: Svetog Save 26 , Doboj
Telefon: +387 53 202 360 Fax:
Adresa: Ulica Cara Lazara bb, Banja Luka
Telefon: +387 51 431 341 Fax:
Adresa: Svetog Save 30a , Teslić
Telefon: +387 53 411 370 Fax:
Adresa: 12 beba bb, Banja Luka
Telefon: +387 51 322 252 Fax:
Adresa: Miloša Crnjanskog 1, Bijeljina
Telefon: +387 55 226 562 Fax:
Adresa: Ivana Gorana Kovačića bb, Banja Luka
Telefon: +387 51 312 920 Fax:
Adresa: Stefana Nemanje 14, Istočno Sarajevo
Telefon: +387 57 310 530 Fax:
Adresa: Cara Dušana 98a, Laktaši
Telefon: +387 51 508 220 Fax:
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb, Trebinje
Telefon: +387 59 270 220 Fax:
Adresa: Trg palog borca Predraga Budića bb , Laktaši
Telefon: +387 51 535 570 Fax:
Adresa: Ulica Solunskih dobrovoljaca bb , Gacko
Telefon: +387 59 470 040 Fax:
Adresa: Mitropolita Georgija Nikolajeviča 13 i 15, Gradiška
Telefon: +387 51 810 980 Fax:
Adresa: Ulica Jovana Dučića 6, LJubinje
Telefon: +387 59 630 262 Fax:
Adresa: 16. Krajiške brigade 35, Gradiška
Telefon: +387 51 826 370 Fax:
Adresa: Cara Lazara 12, Modriča
Telefon: +387 53 822 040 Fax:
Adresa: Svetosavska 2, Kozarska Dubica
Telefon: +387 52 417 312 Fax:
Adresa: Svetog Save 10, Brod
Telefon: +387 53 622 030 Fax:
Adresa: Kralja Petra I Oslob. i N. Pašića , Prijedor
Telefon: +387 52 240 120 Fax: