Novac.ba | Homepage

Ekspoziture banaka

Sve ekspoziture Unicredit Bank a.d. banke

Adresa: Marije Bursać 7, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 243 200 Fax:
Adresa: Tina Ujevića 3, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-14:30 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 340 730 Fax:
Adresa: Put srpskih branilaca 33, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-14:30 (8:00-12:00)
Telefon: +387 51 371 489 Fax:
Adresa: Carice Milice 2, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-14:30 (8:00-12:00)
Telefon: +387 51 463 132 Fax:
Adresa: Marije Bursać 7, Banja Luka
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 243 322 Fax:
Adresa: Karađorđeva 63, Laktaši
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 532 215 Fax:
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 65, Čelinac
Radno vrijeme (subotom): 7:30-15:30 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 551 145 Fax:
Adresa: Cara Dušana 28, Kotor Varoš
Radno vrijeme (subotom): 7:30-15:30 (8:00-12:00)
Telefon: +387 51 783 260 Fax:
Adresa: Svetog Save 13, Mrkonjić Grad
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13.00)
Telefon: +387 51 211 190 Fax:
Adresa: Svetog Save 25, Prnjavor
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 660 295 Fax:
Adresa: Braće Ševarika bb, Kneževo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 591 639 Fax:
Adresa: Prve šipovačke brigade 1, Šipovo
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 50 371 337 Fax:
Adresa: Vidovdanska bb, Gradiška
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 51 813 412 Fax:
Adresa: Mome Vidovića 17, Srbac
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13.00)
Telefon: +387 51 740 151 Fax:
Adresa: Vožda Karađorđa 9, Prijedor
Radno vrijeme (subotom): 8:00-19:00 (8:00-13.00)
Telefon: +387 52 240 380 Fax:
Adresa: Svetosavska 5, Kozarska Dubica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13.00)
Telefon: +387 52 416 346 Fax:
Adresa: Karađorđa Petrovića 33, Novi Grad
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 52 752 648 Fax:
Adresa: Maršala Tita bb, Kozarac
Radno vrijeme (subotom): 8:00-15:00 (8:00-13.00)
Telefon: +387 52 346 051 Fax:
Adresa: Svetog Save 59, Doboj
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 53 241 200 Fax:
Adresa: Svetosavska 9, Šamac
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 54 612 745 Fax:
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića bb , Derventa
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 53 312 210 Fax:
Adresa: Jovana Raškovića bb, Brod
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 53 621 490 Fax:
Adresa: Svetog Save 77, Teslić
Radno vrijeme (subotom): 7:30-17:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 53 430 211 Fax:
Adresa: Patrijarha Pavla 3a, Bijeljina
Radno vrijeme (subotom): 8:00-17:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 55 221 280 Fax:
Adresa: Trg Ćirila i Metodija bb, Ugljevik
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 55 772 305 Fax:
Adresa: Bulevar mira 5, Brčko
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 49 217 590 Fax:
Adresa: Karađorđeva bb, Zvornik
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-12:00)
Telefon: +387 56 210 341 Fax:
Adresa: Svetog Save bb, Bratunac
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 56 411 214 Fax:
Adresa: Vase Jovanovića 32, Srebrenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 56 440 269 Fax:
Adresa: Milana Simovića bb, Pale
Radno vrijeme (subotom): 8:00-18:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 57 225 889 Fax:
Adresa: Svetosavska 82, Vlasenica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 56 733 353 Fax:
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 36, Lukavica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 57 318 294 Fax:
Adresa: Srpske Sloge bb, Rogatica
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 58 420 092 Fax:
Adresa: Cara Lazara bb, Sokolac
Radno vrijeme (subotom): 8:00-18:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 57 447 076 Fax:
Adresa: Kralja Petra I oslobodioca 22, Trebinje
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 59 270 861 Fax:
Adresa: Trg Save Vladisavića bb, Gacko
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 59 471 530 Fax:
Adresa: Kralja Aleksandra 14, Bileća
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 59 370 012 Fax:
Adresa: Nevesinjskih ustanika 27, Nevesinje
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 59 610 471 Fax:
Adresa: Njegoševa 10, Foča
Radno vrijeme (subotom): 8:00-16:00 (8:00-13:00)
Telefon: +387 58 212 360 Fax: