Novac.ba | Homepage

VISA Business

Brend:
Visa
Tip:
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
    Prednosti:
  • kontrola troškova - Visa Business kartica pruža mogućnost potpune kontrole troškova. Svakoj kartici po računu poslovnog subjekta moguće je odrediti limite prema potrebi. U svakom trenutku pravno lice (osnovni Korisnik) može uskratiti pravo korištenja kartice ovlaštenom Korisniku
  • bezgotovinska plaćanja i podizanje gotovine omogućava Vam Visa Business kartica, na više od 900 000 bankomata širom svijeta, te kupovinu na više od 22 miliona prodajnih mjesta
  • izrada i dostava izvoda o transakcijama i stanju računa na adresu poslovnog subjekta, na e-mail adresu ili podizanje na šalteru Banke
  • izdavanje dodatnih Visa Business kartica za sva ovlaštena lica
  • brza izrada i dostava kartice u željenim rokovima
  • mogućnost brzog i jednostavnog plaćanja na Internetu, kao i rezervacije hotela, avio karata i sl.
Uslovi izdavanja: Preduslov za dobijanje Visa Business kartice je otvoren poslovni račun u Banci. Banka izdaje karticu na zahtjev pravnog lica i to osobama navedenom u Zahtjevu za izdavanje kartice. Zahtjev za izdavanje Visa Business kartice popunjava i ovjerava ovlaštena osoba.
Potrebna dokumentacija: