Novac.ba | Homepage

VISA Electron

Brend:
Visa Electron
Tip:
Debitna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do 10000 KM
Brend Kartice: Visa Electron
Rok trajanja: 4 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 4 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
  Bez naknade za izdavanje i godišnju članarinu
 • Pristup sredstvima 24 sata dnevno:
 • Plaćanje na svim POS terminalima koji imaju oznaku VISA
 • Podizanje novca na svim bankomatima koji imaju oznaku VISA
 • Rok važenja kartica je četiri godine nakon čega se obnavlja na isti period
 • Dnevni limit za podizanje sredstava 1 000KM, dnevni limit potrošnje 10 000KM
Uslovi izdavanja:
Potrebna dokumentacija: Zahtjev - pristupnicu za izdavanje platnih kartica možete dobiti u svim poslovnim jedinicama UniCredit Bank Banja Luka, zajedno sa Opštim pravilima izdavanja i korištenja, lako i jednostavno korištenje Potrebna dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva (i sudužnika) i žiranta;
 • Kopija stalne/privremene boravišne prijave;
 • Zahtjev (obrazac) popunjen od strane klijenta;
 • Platne liste za posljednja tri mjeseca (za korisnika kartice i žirante);
 • Izvod od banke za one klijente koji ne primaju platu preko UniCredit Banke AD Banja Luka;
 • Ugovor o radu (u slučaju da je klijent zaposlen u stranoj organizaciji)
 • Popunjen i ovjeren Zahtjev - pristupnicu sa svom potrebnom dokumentacijom predajete šalterskom radniku UniCredit Bank Banja Luka.