Novac.ba | Homepage

VISA Classic

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do 10 000 KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 3 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 3 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
    Visa Classic Revolving kartica omogućuje kupovina roba i usluga danas, a plaćanje u budućnosti i to na sljedeće načine:
  • - plaćanjem na rate, do 12 mjeseci, bez kamate i naknade NOVO!
  • - putem odgođenog plaćanja do 15. u mjesecu, bez kamate ( 100% mjesečna otplata )
  • - odabirom minimalnog mjesečnog procenta otplate ( 5%, 10%, 20%...) u skladu sa mogućnostima klijenta. Korisnici Visa Classic kartice imaju mogućnost otplate duga po kartici bez naknade za prijevremenu otplatu
Uslovi izdavanja:
Potrebna dokumentacija: