Novac.ba | Homepage

Revolving kreditna kartica

Brend:
Visa
Tip:
Revolving kartica
Korisnici:
-
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 3 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 3 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: 0
Godišnja članarina: Bez naknade KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci: PREDNOSTI KOJE KLIJENT OSTVARUJE KORIŠTENJEM VISA ELECTRON KARTICE Kartica omogućava pristup raspoloživim sredstvima (uključujući i prekoračenje) na tekućem računu tokom 24 sata dnevno putem POS terminala i bankomata Kupovinu roba i usluga na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, koja imaju istaknut znak VISA Podizanje gotovine na svim bankomatima članica UniCredit grupe u zemlji i inostranstvu bez naknade
Uslovi izdavanja: Korisnici kartice mogu biti punoljetna domaća i strana fizička lica sa redovim mjesečnim primanjima većim od 400 KM.
Potrebna dokumentacija: