Novac.ba | Homepage

Maestro

Brend:
Maestro
Tip:
Debitna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Maestro
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: 10,00 KM KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja: Da biste dobili Maestro karticu Pavlović International Bank a.d. potrebno je:

 • da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
 • da ste državljanin BiH ili da ste strani državljanin sa prijavljenim boravkom u BiH dužim od 1 god.
 • da imate otvoren tekući račun u Pavlović International Bank a.d. (možete ga otvoriti na svakom šalteru Pavlović International Bank a.d.)
 • da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Pavlović International Bank a.d.
 • da podnesete fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid
 • da potpišete Ugovor o korištenju debitne kartice
 • Potrebna dokumentacija:
   Dodatnu Maestro karticu Pavlović International Bank a.d. može dobiti lice koje je:
 • starije od 16 god. i ima ličnu ispravu
 • ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Pavlović International Bank a.d., koji su potpisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • da podnese fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid.