Novac.ba | Homepage

Standard MasterCard

Brend:
Tip:
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice:
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: 30,00 KM KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja:
  • Da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
  • Da ste državljanin BiH
  • Da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Pavlović International Bank
  • Da podnesete Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, Rješenje o administrativnoj zabrani ili da položite depozit 100,00 % visine kreditnog limita
  • Da podnesete fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid
  • Da imate dva žiranta u stalnom radnom odnosu sa Potvrdom preduzeća o zaposlenju i visini primanja i Rješenjima o administrativnoj zabrani.
  • Da, prilikom preuzimanja kartice, potpišete Ugovor o korištenju kreditne kartice i jednu mjenicu (koju potpisuju i Korisnik i žiranti), a žiranti da potpišu Ugovor o jemstvu
  • Potrebna dokumentacija: