Novac.ba | Homepage

VISA Classic

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 4 mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja: Korisnici kreditne kartice mogu biti: rezidenti odnosno punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH i nerezidenti.
Potrebna dokumentacija: