Novac.ba | Homepage

Unicredit BL Visa Classic

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do 10000 KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 3 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 3 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga: min 5%
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 10000
Ostali podaci: Visa Classic Revolving kartica omogućuje kupovina roba i usluga danas, a plaćanje u budućnosti i to na sljedeće načine: - plaćanjem na rate, do 12 mjeseci, bez kamate i naknade NOVO! - putem odgođenog plaćanja do 15. u mjesecu, bez kamate ( 100% mjesečna otplata ) - odabirom minimalnog mjesečnog procenta otplate ( 5%, 10%, 20%...) u skladu sa mogućnostima klijenta. Korisnici Visa Classic kartice imaju mogućnost otplate duga po kartici bez naknade za prijevremenu otplatu. Sa svakom mjesečnom otplatom duga oslobađa se raspoloživi limit u okviru odobrenog limita koji se može ponovo koristiti za nova plaćanja, pri čemu se uplata troškova može izvršiti odmah po obračunu nakon čega će se limit osloboditi i prije dospijeća. Pristup sredstvima 24 sata dnevno: - Plaćanje na svim POS terminalima koji imaju oznaku VISA - Podizanje novca na svim bankomatima koji imaju oznaku VISA
Uslovi izdavanja:
Potrebna dokumentacija: