Novac.ba | Homepage

BBI Visa Kupovna kartica

Brend:
Visa
Tip:
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 3 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 3 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci: . Kartica se može koristiti isključivo za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima za prihvat Visa kartica, do iznosa limita odobrenog po kartici. Odobreni limit je maksimalni iznos koji korisnik kartice može koristiti za plaćanje roba/usluga, uključujući obračunate naknade i dospjelu profitnu maržu. Raspoloživa sredstva u okviru odobrenog limita se umanjuju za svaku izvršenu transakciju, pripadajuće naknade, kao i za dospjelu profitnu maržu i penale za kašnjenje koji se obračunavaju na kraju mjeseca.
Uslovi izdavanja: BBI kreditna kartica se može izdati svakoj punoljetnoj osobi sa stalnim zaposlenjem u Bosni i Hercegovini. Ispunjen zahtjev za izdavanje kartice (Pristupnica) sa drugom dokumentacijom koja je propisana od strane Banke, predaje se u filijalu/poslovnicu Banke u kojoj podnosilac zahtjeva ima klijentski odnos. Podnosilac zahtjeva dopušta Banci da provjeri sve podatke navedene u pristupnici te da prikupi potrebne dodatne podatke. Banka donosi odluku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje kartice. Banka nema obavezu obrazlaganja odluke o eventualnom neodobravanju kartice. Korisnik kartice se telefonskim putem obavještava o odobravanju ili odbijanju izdavanja kartice. Karticu korisnik preuzima u filijali/poslovnici u kojoj je predao zahtjev za izdavanje kartice, dok se PIN dostavlja na adresu naznačenu na Pristupnici. K
Potrebna dokumentacija:
  • Popunjenu i potpisanu Pristupnicu za izdavanje Kupovne kartice
  • Pristupnica treba biti ovjerena kod Poslodavca
  • Fotokopiju CIPS prijave o mjestu boravka
  • Ovjerenu fotokopiju lične karte
  • Tri posljednje platne liste ovjerene i potpisane od strane šefa računovodstva
  • Izvod po tekućem računu za posljednja tri mjeseca
  • M2 obrazac (prijava na PIO), specifikacija plaća ovjerena od poreske uprave za zadnja 3 mjeseca, za uspolenike organizacionih oblika STR, SUR, SZR i DOO
  • Ovjerena Isprava o zapljeni po pristanku dužnika (dva primjerka) - po odobrenju kartice
  • Mjenica (dva primjerka) – po odobrenju kartice