Novac.ba | Homepage

Visa Classic

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 3 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 3 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci: li>Jedinstvena kreditna kartica u regionu
  • Beskamatna kreditna kartica
  • Zasnovana na principima islamskog bankarstva
  • Fleksibilna prema korisniku
  • Međunarodna platna kartica
  • Trošak za korisnika uslovljen korištenjem kartice
  • CHIP TEHNOLOGIJA ŠTITI VAŠE PODATKE NA KARTICI
  • Uslovi izdavanja:
    Potrebna dokumentacija: