Novac.ba | Homepage

Hypo MasterCard

Brend:
MasterCard
Tip:
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: MasterCard
Rok trajanja: 1 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 2 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: 28,00 KM KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji:
 • Isplata gotovine na bankomatima HBFBiH, HBRS, SBO, HBC i SCG 2,00%, min. 5,00 KM
 • Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka u inozems (KM)
 • Kreditni limit: 0
  Ostali podaci: li>Mogućnost beskamatnog kreditiranja u grace periodu do 50 dana
 • Niže naknade za transakcije podizanja gotovine na bankomatima Hypo Grupe u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori; . Plaćanje roba i usluga na POS terminalima je bez naknade
 • Međunarodna kartica prihvaćena na 29 milijuna prodajnih mjesta i 1,2 milijun bankomata širom svijeta
 • 24-satna dostupnost novčanim sredstvima
 • Praktičnost - jednostavna i sigurna za korištenje
 • Mogućnosti plaćanja/kupovine putem Interneta (obratite pažnju na mjere sigurnosti pri ovakvoj vrsti plaćanja)
 • Uslovi izdavanja:
  Potrebna dokumentacija: