Novac.ba | Homepage

Hypo Visa poklon kartica

Brend:
Visa
Tip:
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do Potrošnja je KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji:
 • Naknada za isplatu preostalog salda manjeg do 15 KM za vrijeme valjanosti kartice. 1 KM
 • Naknada za isplatu preostalog salda nakon isteka (KM)
 • Kreditni limit: 0
  Ostali podaci:
 • Osnovna namjena kartice je poklanjanje kartice drugim osobama kojima će kartica omogućiti da prema svojim željama, a u granicama raspoloživog iznosa uplaćenih sredstava, izvrše kupovinu roba i usluga ili podižu gotovinu.
 • Povod za kupovinu kartice može biti različit: vjenčanje, rođjendan, rođenje djeteta i sl.
 • Vezana je uz namjenski tekući račun Podnositelja zahtjeva namjenski otvorenog za prepaid kartice.
 • Sigurna kartica za plaćanje putem Interneta - jer se njome mogu potrošiti jedino sredstva koja su uplaćena na karticu.
 • Uslovi izdavanja:
  Potrebna dokumentacija: