Novac.ba | Homepage

MasterCard

Brend:
MasterCard
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: MasterCard
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja: Za MasterCard karticu u Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosna i Hercegovina mogu aplicirati državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, rezidenti, sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima. MasterCard bankovna kartica, međunarodna je bankovna kartica kojom je omogućeno poslovanje kako na teritoriju BiH, tako i u inostranstvu. Ova kartica omogućuje korisniku kartice plaćanje roba i usluga putem distribucijskih kanala, na prodajnim mjestima u BiH i inostranstvu, kao i podizanje gotovine na bankomatskoj i POS mreži u BiH i inostranstvu, koja prihvaća ovu karticu i nosi oznaku prihvata MasterCard kartica.
Potrebna dokumentacija: